PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Rondleiding DAF museum

Datum
woensdag 22 april 2020 13:30 - 16:00

In onze Nieuwsflits heeft u al kunnen lezen dat het bestuur van de PVGE afdeling Son en Breugel heeft besloten de clubactiviteiten en evenementen tot nader order stop te zetten. Dit in verband met de situatie rondom het coronavirus.
We hebben helaas moeten besluiten de rondleiding door het vernieuwde DAF-museum die was gepland op woensdag 22 april, te annuleren. In overleg met het museum zoeken we een nieuwe datum, later dit jaar.
Zodra bekend, informeert de Evenementencommissie degenen die zich reeds voor deze rondleiding hebben aangemeld, per e-mail over de nieuwe datum. Ook op website wordt t.z.t. een bericht geplaatst.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Evenementencommissie.
evenementencommissie@pvge-sonenbreugel.nl 

 

Op woensdag 22 april 2020 nemen we onder leiding van een gids een kijkje in het vernieuwde DAF-museum.

Tussen 13.30 en 13.45 uur: Verzamelen bij de hoofdingang van het DAF-museum, Tongelresestraat 27 in Eindhoven

14.00 uur Start rondleiding met een gids

15.30 uur Einde rondleiding, nagenieten en napraten met een drankje in het Daffetaria en gelegenheid de museumwinkel te bezoeken.

De Museumkaart is geldig (entree gratis). 65-Plussers zonder Museumkaart betalen €7,-- voor de entree *.

De kosten voor het deelnemen aan deze rondleiding (incl. gids en drankje) zijn: € 3,-- als u een Museumkaart heeft en € 10,-- als u geen Museumkaart heeft.

U kunt zich aanmelden door vóór 6 april 2020 - bij voorkeur - een e-mail te sturen naar het nieuwe e-mailadres evenementen@pvge-sonenbreugel.nl met vermelding van "DAF-museum" en de namen van de deelnemende PVGE-leden. Tevens vermelden of u wel of geen Museumkaart heeft.

Daarnaast dient u € 3,-- over te maken als u wèl een Museumkaart heeft of € 10,-- als u géén Museumkaart heeft op rekeningnummer NL52RABO 0148259642 t.n.v. PVGE afd. Son onder vermelding van "DAF-museum". De aanmelding is pas definitief als het geld op de rekening van de PVGE staat.

U kunt ook het verschuldigde bedrag inleveren bij Annelies van de Laar, v.d. Elsenstraat 29 in Breugel (t.o. Boerenbond) met vermelding van uw naam, "DAF-museum" en of u wel of geen Museumkaart heeft.

* Vergeet niet uw Museumkaart mee te nemen.

 

 
 

Powered by iCagenda

 

Gedurende het verenigingsjaar worden er diverse evenementen georganiseerd. U moet daarbij denken aan opening van het seizoen, eindejaarsparty, Algemene Ledenvergadering, lezingen, excursies en muzikale bijeenkomsten.

Er is altijd wel iets van uw gading bij, denken we. Mocht u nog iets missen en hebt u een idee, neem dan contact op met het bestuur. Voor adressen zie elders op deze website.