De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de desbetreffende contactpersoon kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club of de desbetreffende pagina in elke nieuwsbrief van onze afdeling.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail : voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl
In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

In het menu aan de linkerzijde treft u de diverse clubs aan