PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Activiteiten:
Onderlinge competitie. Er zijn 12 leden, maar meer leden zijn welkom.

Tijd en plaats:
ledere maandag van 14.00 tot 17.00 uur in Gemeenschapshuis De Boerderij, Leeuwstraat 2, 5694 AC Breugel.
Zomerreces: juni t/m augustus.

Kosten:
Contributie: € 35,-- per kalenderjaar.

Contactpersonen:
Voorzitter ad interim :
Peter Bodde,           

tel. 0499 476074 

e-mail:  ietbodde@hotmail.com

 

Penningmeester:
Jan Kohl, Pyreneeënlaan 5, 5691 JB Son en Breugel
Tel. 0499-460483

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub