PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

Doel:
De rikclub speelt enkele uren per week met als doel in een gezellige sfeer dit kaartspel te beoefenen. Er worden geen wedstrijden of competities georganiseerd. De club telt circa 20 leden, zodat meestal aan vier tafels wordt gespeeld.

Tijd en plaats:
Elke woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur in gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2 te Son. Van medio juni tot begin september is er een vakantiepauze.

Kosten:
De contributie bedraagt € 30,- per jaar ( 2019 ).

Contactpersoon:
Dhr. Jacques Smits
Cameliastraat 10
5691 SG Son
tel. 0499-473016
E-mail: jasmits10@hetnet.nl

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub