PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Doel: Per leesseizoen lezen we 6 boeken. Elke titel wordt in groepsverband besproken tijdens een boekbespreking op een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur wisselend bij een van de leden thuis. Voorafgaand aan het seizoen in september worden titels in overleg vastgesteld.

De bibliotheek heeft een uitleenservice voor boekenclubs ( leesclubs ). 

Kosten : Per geleend boek € 3.-  Als je zelf het boek hebt, hoef je natuurlijk niet te lenen.

Deelname : Maximaal 8 personen. Dat is nog prettig in de huiskamersfeer.

Contactpersoon : Karin Gorissen; e-mail : k.gorissen@kpnmail.nl; tel. 0499 477314

 

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub