PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Doel:
Alle leden van de leeskring lezen elke 5 à 6 weken hetzelfde boek en bespreken dat in groepsverband thuis bij een van de deelnemers.De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 11.30 uur De bibliotheek zorgt ervoor dat de leeskring steeds voldoende boeken van dezelfde titel krijgt en levert materiaal voor de boekbespreking.

Kosten:
Dat kost ieder lid dan plm. € 30.- per jaar.

Deelname:
Het aantal van 8 leden is prettig om nog bijeenkomsten in de huiskamer te kunnen houden. Er zijn meer belangstellenden, zodat er op dit moment een wachtlijst is; bij voldoende deelname wordt een nieuwe leeskring gestart.

Contactpersoon:
Yvonne Hendriks
tel. 0499-473042
email: yvonne.hendriks@kpnmail.nl 

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub