PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Dat bewegen goed is voor ouderen is al langer bekend. Sterkere spieren zorgen immers voor betere zelfredzaamheid en minder valrisico. Wist U dat de hersenen van ouderen, die meer en kwalitatief goed bewegen, beter presteren? Wist U dat in 2018 4000 70-plussers een fatale val maakten en daaraan overleden. Wist u dat in 2018 ruim 108.000 Ouderen naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gegaan zijn ten gevolge van een val in huis. Tweederde daarvan hadden ernstig letsel, zoals een gebroken heup.
Dat heeft ertoe geleid dat men in de media nu een lans breekt voor “beweegtraining”.
Nadat onze vorige lerares met pensioen ging begonnen wij met een beweegcoach; expert in die tak van sport.
Haar naam: Marieke Visser, beweegcoach tel. 06 – 18 14 01 39
U bent van Harte welkom op iedere woensdag om 13.00. uur in “de Boerderij” gedurende het schooljaar, om geheel vrijblijvend kennis te maken met een onvoorspelbaar programma, dat U laat ontdekken dat wij inderdaad zo’n 700 spieren hebben, die wij veel te weinig gebruiken.
In het jaar 2019 hebben wij één lid van de PVGE mogen inschrijven; zijn leeftijd: 91jaar!!!
Wie van de andere 750 leden van de PVGE Son en Breugel durft dat ook aan !?!?
P.S. vanaf 8 januari 2020 worden de lessen gegeven in de Boerderij, naast “de Bongerd” in Breugel.

Coördinator: Ludo van Bergen, e-mail lvbl@freeler.nl,  tel. 0499-476023

 

 

 

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub