PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Doel:
Het gaat om recreatief fietsen en niet om het leveren van topprestaties. Het tempo is afgestemd op het feit dat de PVGE een seniorenvereniging is.

Activiteiten:
Er wordt elke 3de woensdag van de maand gefietst.
In het zomerseizoen (de maanden april t/m oktober) wordt gestart om 9.30 uur. Hierbij zijn er 4 fietstochten waarbij direct met de fiets vanaf het 17 septemberplein wordt gestart. Op deze dagen zal steeds gepoogd worden het zo te organiseren dat de deelnemers de keuze kunnen maken om zowel een halve dag als een volle dag te fietsen. Bij de overige 3 tochten gaan we eerst met de auto naar het startpunt van de fietsroute. Deze tochten beslaan steeds een volle dag, waarbij de terugkomst in Son en Breugel om ca. 17.00 is. Deelnemers zonder auto/fietsenrek dienen in beginsel zelf contact te leggen met anders fietsclubleden om af te spreken dat zij met iemand mee kunnen rijden.
In het winterseizoen (de maanden januari/februari/maart en november/december) wordt gestart om 10.00 uur vanaf het 17 septemberplein. Deze tochten eindigen uiterlijk om 13.00 uur. Er is altijd een uitgebreide koffiestop.
In de zomer wordt een fietsdriedaagse ergens in Nederland georganiseerd, met verblijf in een hotel.

Kosten:
De fietsclub vraagt een bijdrage van 6 euro per jaar, welk bedrag giraal wordt geïnd en wel door het bedrag over te maken naar het banknummer van onze penningmeester (zie onder). Voor het meerijden met de auto / fietsrek wordt men geacht de halve brandstofprijs van de rit aan betrokkene te vergoeden.

Contactadressen:
Herman Hendriks (coördinator)
tel. 0499-473042
e-mail: herman.j.hendriks@kpnmail.nl 

Marijke ter Meulen (penningmeester)
Tel.: 0499 472922
E-mail : famtermeulen@hotmail.com 
Banknummer: NL08 INGB 0659 111 675

Gerard van de Ven (medecoördinator)
tel. 040-7852317
e-mail: gerard.vandeven@gmail.com

Voor een filmpje klik op onderstaan webadres : 
https://youtu.be/f8F5XRE3hG4

 

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub