PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Doel
Doel van de Computer-gebruikersclub (CGC) is de kennis van de computer, applicaties en randapparatuur verder uit te bouwen volgens het principe "voor en door de leden". Vanzelfsprekend mag de gezelligheidsfactor niet ontbreken. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij al enige ervaring met computergebruik hebben, maar ze hoeven geen "freak" te zijn. Leden met meer dan gemiddelde kennis zijn ook zéér welkom om aan ons principe van het uitwisselen van kennis te voldoen.


Activiteiten:
De Bijeenkomsten in "Braecklant" die voor alle leden van de CGC toegankelijk zijn:
a) Plenaire bijeenkomst op de tweede dinsdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. Hier wordt gewoonlijk een lezing door één van de leden of een gastspreker gegeven. Onderwerpen kunnen door alle leden ingebracht worden.
b) Inloopmiddag op de vierde dinsdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. Deze inloopmiddagen hebben een informeel karakter en dragen bij aan de onderlinge band van de leden. Wetenswaardigheden en handige tips worden uitgewisseld. Er is de mogelijkheid vragen te stellen betreffende problemen met hard- of software, die indien mogelijk ter plaatse door "deskundigen" in een demonstratie met bv. een laptop en beamer opgelost worden. Kleine onderwerpen kunnen hier ook behandeld worden.
Beide bijeenkomsten kennen een royale pauze waarin in onderlinge gesprekken vaak zaken nog duidelijker worden, maar ze zijn er natuurlijk ook voor de gezelligheid.

Cursussen/werkgroepen :
De Cursussen/werkgroepen in het HOI-Huis of in "Braecklant" die ook voor alle leden van de CGC toegankelijk zijn, die zich hiervoor aangemeld hebben, zoals bv.:
a) Fotobewerking
b) Multimedia
c) Opfrissen Windows Verkenner
d) Etc.
Indien voor een bepaald onderwerp voldoende belangstelling is en hiervoor een geschikte leider beschikbaar is, kan op verzoek van leden een nieuwe cursus of werkgroep gestart worden. Zie ook de webpagina met het seizoensprogramma!


Werkgroep "Computer +" (C+).
Deze werkgroep bereidt de onderwerpen voor de plenaire bijeenkomsten en eventueel voor de inloopmiddagen voor. Bijeenkomsten zijn bij één van de deelnemers thuis.                   


Het digitale clubblad "Het Digitaaltje"
Dit blad verschijnt 10 keer per jaar. Naast de mededelingen van het bestuur zijn er ook bijdragen van de C+ groep. Bijdragen van de leden zien wij graag tegemoet.


Kosten:
De contributie wordt vastgesteld in de jaarvergadering die elk jaar in januari plaatsvindt en bedraagt nu €20,- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 jan t/m 31 dec.


Contactadres (secretariaat):
Kees van der Meijden
tel. 0499 460 828
E-mail : cvdmeijden@kpnmail.nl 

 Klik hieronder voor een filmpje :
https://youtu.be/30--hIFpKK0

 

 

 

 

 

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub