PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Doel:
Er worden, voor deelname aan de club, geen eisen gesteld wat betreft bedrevenheid in dit mooie spel. De doelstelling is heel eenvoudig, nl. "een gezellig samenzijn combineren en afwisselen met een "poging" het biljartspel in "libre"-vorm te beoefenen".

Gang van zaken:
De spelregels zijn zo opgesteld, dat de minder begaafde speler niet steeds de partij van zijn soms betere tegenspeler behoeft te verliezen. Aan de hand van een gerealiseerd gemiddelde gedurende b.v. 3 maanden wordt een soort "handicap" vastgesteld voor iedere speler. Dit geeft eenieder een reële kans de wedstrijd in zijn voordeel te doen beslissen. Want altijd verliezen is niet prettig!

Deelname:
Omdat slechts één biljart ter beschikking is, zijn 12 deelnemers het maximum; dit aantal is nog niet bereikt. Belangstellenden worden dan ook van harte uitgenodigd eens kennis te maken met de club op een van de biljartmiddagen.

Tijd en plaats:
Iedere donderdag van 14.00 tot ca. 17.30 uur in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2 te Son.

Kosten:
De contributie bedraagt € 35,- per jaar. Kleine attenties aan de leden-deelnemers in geval van ziekte, jubilea en andere bijzondere omstandigheden worden betaald uit ontvangen subsidies van de PVGE en zonodig wordt de leden-deelnemers periodiek verzocht een bijdrage te leveren voor de opvang van speciale kosten zoals bv. een bloemetje.

Contactpersoon/coach:
Hr. H.Grootegoed
Uranuslaan 11
5694 ST Breugel
tel. 0499-476206
e-mail: grootegoedhenk@hotmail.com

Voor een filmpje klik je op onderstaand webadres :
https://youtu.be/kffDwfc-kmo

 

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub