PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Doel:
Deze biljartclub is in het bijzonder bedoeld voor de jong gepensioneerden. Er worden, voor deelname aan de club, geen eisen gesteld wat betreft bedrevenheid in dit mooie spel. I.v.m. de beschikbaarheid van slechts 1 biljarttafel moet het aantal deelnemers beperkt worden gehouden. Het kan dus zijn dat u bij aanmelding op een wachtlijst wordt geplaatst.

Tijd en plaats:
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot ca. 17.00 uur in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2 te Son.

Kosten:
Voor het gebruik van het biljart wordt een vergoeding gevraagd van € 47,- per jaar (op basis van ongeveer 47 speelweken en het huidige ledental). Kleine attenties aan de leden-deelnemers in geval van ziekte, jubilea en andere bijzondere omstandigheden worden betaald uit ontvangen subsidies van de PVGE en zonodig wordt de leden-deelnemers periodiek verzocht een bijdrage te leveren voor de opvang van speciale kosten zoals bv. een bloemetje.

Contactpersoon:
Hr. E.A. Bosch
Hulstlaan 16
5691 WK Son
Tel. 0499-472800
E-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl

 Voor een filmpje druk je op onderstaand webadres :
  https://youtu.be/kffDwfc-kmo

 

 

 

De afdeling Son en Breugel kent vele clubs. Als u lid bent kunt u zich aanmelden bij de club van uw voorkeur. Bij de contactpersonen kunt u inlichtingen vragen over de clubactiviteiten. Zie daarvoor de persoonsgegevens bij elke club.

Wilt u een nieuwe club oprichten, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, de heer J.Wismans, tel. 0499-479471 of via e-mail voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl

In overleg met hem kunt u dan bespreken hoe te handelen.

fietsclub