De PVGE hecht veel waarde aan de belangenbehartiging van haar leden en waar mogelijk voor alle ouderen. Deze bestaat in Son en Breugel uit:

- Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s): zij praten met u over uw vragen en verwijzen u zo nodig door naar de juiste instanties. Zij doen dit voor alle 50-plussers in Son en Breugel. Lees verder .....
- Cliëntondersteuners WMO: zij begeleiden alle 50-plussers in Son en Breugel vóór, tijdens en zo nodig ook na hun WMO-aanvraag. Lees verder .....
- Hulp bij Belastingaangifte (HUBA’s): De HUBA’s helpen U met de aangifte inkomstenbelasting en toeslagen. Zij doen dit voor alle AOW-gerechtigden uit Son en Breugel. Lees verder …..
- De PVGE Son en Breugel is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en de Seniorenraad in onze gemeente.

De belangen die er voor alle PVGE-verenigingen zijn, worden behartigd door de koepel van deze verenigingen: https://pvge.nl/belangenbehartiging