PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Coördinator:
Monique Streur tel. 0499-471042

Bij het invullen van een eenvoudige aangifte inkomensbelasting, kunnen alle AOW-gerechtigden in Son en Breugel de hulp inroepen van een HUBA van de PVGE. Behalve de belastingaangifte wordt ook de zorg- en/of huurtoeslag nagezien en zo nodig aangevraagd.
Er geldt wel een inkomensgrens: maximaal € 35.000 voor een alleenstaande, en € 55.000 voor partners.
De HUBA’s volgen de cursussen van de Belastingservice Noord Brabant, welke niet vergoed worden door de Gemeente en de Provincie. Vandaar dat er een vergoeding gevraagd wordt van € 5,-.
De HUBA’s van de PVGE werken volgens de richtlijnen van genoemde Belastingservice, zodat de privacy gewaarborgd is.

 

Hoe groter de vereniging is, hoe beter zij voor de leden kan opkomen.De PVGE zit plaatselijk, provinciaal en landelijk in allerlei overlegorganen en kan zo uw stem laten horen. En hoe meer stemmen dat zijn, hoe beter. Dus word lid! Hoe u dat kunt doen ziet u elders op deze website.

In Son en Breugel is één loket voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en leven: Centrum voor Maatschappelijke Deelname(CMD )

Adres : Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel. Openingstijden balie : 10.00 tot 14.00 uur ( ma t/m vr )

Tel. 0499 - 491470, e-mail : cmd@sonenbreugel.nl  en internet : www.sonenbreugel.nl/cmd

ACTUEEL : Op Youtube zijn diverse filmpjes te zien over de WMO. Ga op internet naar Youtube.com en type in de zoekbalk "wmo gestript" . U krijgt dan een overzicht van filmpjes uit de serie "WMO gestript" . Klik de voor u interessante film aan en daarin wordt haarfijn alles uitgelegd over het gekozen onderwerp.