PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

Hulp bij belastingaangifte 2019 voor AOW-gerechtigden in Son en Breugel.


AOW-gerechtigden uit Son en Breugel kunnen voor  hun belastingaangifte 2016 weer hulp krijgen van HUBA -vrijwilligers (HUBA = HUlp bij BelastingAangifte) van de PVGE. Deze vrijwilligers hebben bij de belastingdienst een opleiding als belastinginvuller gevolgd. Zij verzorgen de belastingaangifte tegen een kleine onkostenvergoeding van €5 voor reis-, kopieer- en printkosten .
Deze hulp is beschikbaar voor alle AOW-gerechtigden in Son en Breugel, dus ook voor niet-leden van de PVGE.
Wel bestaat er een inkomensgrens. Deze is voor gehuwden en samenwonenden € 50.000,--, voor een alleenstaande is deze grens € 35.000,--
Bent u geïnteresseerd in deze hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte? U kunt zich aanmelden bij Josje van de Molengraft, tel. 06-47173190, belangenbehartiger PVGE Son en Breugel e.o .. 

 

 

Hoe groter de vereniging is, hoe beter zij voor de leden kan opkomen.De PVGE zit plaatselijk, provinciaal en landelijk in allerlei overlegorganen en kan zo uw stem laten horen. En hoe meer stemmen dat zijn, hoe beter. Dus word lid! Hoe u dat kunt doen ziet u elders op deze website.

In Son en Breugel is één loket voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en leven: Centrum voor Maatschappelijke Deelname(CMD )

Adres : Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel. Openingstijden balie : 10.00 tot 14.00 uur ( ma t/m vr )

Tel. 0499 - 491470, e-mail : cmd@sonenbreugel.nl  en internet : www.sonenbreugel.nl/cmd

ACTUEEL : Op Youtube zijn diverse filmpjes te zien over de WMO. Ga op internet naar Youtube.com en type in de zoekbalk "wmo gestript" . U krijgt dan een overzicht van filmpjes uit de serie "WMO gestript" . Klik de voor u interessante film aan en daarin wordt haarfijn alles uitgelegd over het gekozen onderwerp.