Contactpersonen:
Monique Streur tel. 0499-471042

Volgens de wet WMO beoordelen de gemeenten de verzoeken om hulp, zorg of hulpmiddelen. Dat gebeurt tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek (= onderzoek). In de wet is vastgelegd dat iedereen die een vraag indient bij de gemeente zich kan laten assisteren door een gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner. Vanuit de PVGE zijn personen opgeleid tot vrijwillige cliëntondersteuner WMO.
De cliëntondersteuners staan alle 50-plussers uit Son en Breugel bij in het proces van de Wmo-aanvraag, het gesprek en eventueel het indienen van een bezwaar.