PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Contactpersonen:
Monique Streur tel. 0499-471042

Volgens de wet WMO beoordelen de gemeenten de verzoeken om hulp, zorg of hulpmiddelen. Dat gebeurt tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek (= onderzoek). In de wet is vastgelegd dat iedereen die een vraag indient bij de gemeente zich kan laten assisteren door een gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner. Vanuit de PVGE zijn personen opgeleid tot vrijwillige cliëntondersteuner WMO.
De cliëntondersteuners staan alle 50-plussers uit Son en Breugel bij in het proces van de Wmo-aanvraag, het gesprek en eventueel het indienen van een bezwaar.

 

Hoe groter de vereniging is, hoe beter zij voor de leden kan opkomen.De PVGE zit plaatselijk, provinciaal en landelijk in allerlei overlegorganen en kan zo uw stem laten horen. En hoe meer stemmen dat zijn, hoe beter. Dus word lid! Hoe u dat kunt doen ziet u elders op deze website.

In Son en Breugel is één loket voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en leven: Centrum voor Maatschappelijke Deelname(CMD )

Adres : Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel. Openingstijden balie : 10.00 tot 14.00 uur ( ma t/m vr )

Tel. 0499 - 491470, e-mail : cmd@sonenbreugel.nl  en internet : www.sonenbreugel.nl/cmd

ACTUEEL : Op Youtube zijn diverse filmpjes te zien over de WMO. Ga op internet naar Youtube.com en type in de zoekbalk "wmo gestript" . U krijgt dan een overzicht van filmpjes uit de serie "WMO gestript" . Klik de voor u interessante film aan en daarin wordt haarfijn alles uitgelegd over het gekozen onderwerp.