PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE hecht veel waarde aan de belangenbehartiging van haar leden en waar mogelijk voor alle ouderen. Deze bestaat in Son en Breugel uit:

- Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s): zij praten met u over uw vragen en verwijzen u zo nodig door naar de juiste instanties. Zij doen dit voor alle 50-plussers in Son en Breugel. Lees verder .....
- Cliëntondersteuners WMO: zij begeleiden alle 50-plussers in Son en Breugel vóór, tijdens en zo nodig ook na hun WMO-aanvraag. Lees verder .....
- Hulp bij Belastingaangifte (HUBA’s): De HUBA’s helpen U met de aangifte inkomstenbelasting en toeslagen. Zij doen dit voor alle AOW-gerechtigden uit Son en Breugel. Lees verder …..
- De PVGE Son en Breugel is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en de Seniorenraad in onze gemeente.

De belangen die er voor alle PVGE-verenigingen zijn, worden behartigd door de koepel van deze verenigingen: https://pvge.nl/belangenbehartiging

 

 

 

 

Hoe groter de vereniging is, hoe beter zij voor de leden kan opkomen.De PVGE zit plaatselijk, provinciaal en landelijk in allerlei overlegorganen en kan zo uw stem laten horen. En hoe meer stemmen dat zijn, hoe beter. Dus word lid! Hoe u dat kunt doen ziet u elders op deze website.

In Son en Breugel is één loket voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en leven: Centrum voor Maatschappelijke Deelname(CMD )

Adres : Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel. Openingstijden balie : 10.00 tot 14.00 uur ( ma t/m vr )

Tel. 0499 - 491470, e-mail : cmd@sonenbreugel.nl  en internet : www.sonenbreugel.nl/cmd

ACTUEEL : Op Youtube zijn diverse filmpjes te zien over de WMO. Ga op internet naar Youtube.com en type in de zoekbalk "wmo gestript" . U krijgt dan een overzicht van filmpjes uit de serie "WMO gestript" . Klik de voor u interessante film aan en daarin wordt haarfijn alles uitgelegd over het gekozen onderwerp.