De PVGE kent 8 plaatselijke, juridisch zelfstandige afdelingen. De afdeling Son en Breugel en omstreken is er daar één van. Behalve de gemeente Son en Breugel behoren tot haar werkgebied ook de gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel.

De afdeling is opgericht op 1 januari 1984. Zij telt ongeveer 800 leden; ca. 60% hiervan heeft een Philips-achtergrond; ca. 90% van de leden woont in Son en Breugel.
Het bestuur van de afdeling is alert op ontwikkelingen die te maken hebben met woon-, zorg- en leefomstandigheden die in het belang worden geacht van de leden.
Deze activiteiten kunnen als volgt worden gegroepeerd:

  • belangenbehartiging gericht op het welzijn in zijn algemeenheid en van de leden in het bijzonder;
  • het organiseren van ontspannende activiteiten in clubverband; er zijn clubs op het gebied van biljarten, bloemschikken, computergebruik, fietsen, fitness, gymnastiek, jeu de boules, nordic walking, rikken en schaken;
  • het organiseren van excursies, lezingen, contactbijeenkomsten e.d.

Op deze website vindt u van alle georganiseerde activiteiten enige achtergrondinformatie en een contactadres waar u indien gewenst meer informatie kunt opvragen. Het bestuur staat altijd open voor nieuwe ideeën en het opstarten van nieuwe activiteiten. Leden kunnen als groepje het initiatief nemen om een nieuwe activiteit te beginnen. Indien u suggesties heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden of het secretariaat van de afdeling.

Contributie: Zie de hoofdvereniging ( website :  www.pvge.nl )