PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


DE VRIJWILLIGERSPOLIS
Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Vrijwilligersnet Nederland biedt u daarom de Vrijwilligerspolis: een pakket collectieve verzekeringen waarmee vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers gratis en goed kunnen verzekeren. De kosten worden gedragen door de gemeente.


Wie vallen onder de verzekering?
Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.
Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. Wij hebben het hierbij over personen die langdurig en onbetaald op grond van een persoonlijke band met de betreffende persoon de zorg voor chronisch ziek, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich neemt. Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.
Er is geen sprake van een leeftijdsgrens met in achtneming van de ARBOwet. Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.


De Vrijwilligerspolis bestaat uit:
• 1A Collectieve ongevallenverzekering

* 1B persoonlijke eigendommen

* Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

*  Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven / organisaties

* Bestuurdersaansprakelijkheid

* Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers

* Rechtsbijstand


Download via onderstaande link de brochure van de Vrijwilligerspolis: http://vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis/http://vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis/

Ook biedt Vrijwilligersnet Nederland een aanvullende incidentele Casco Objectverzekering bij evenementen. Voor meer informatie of voor het afsluiten van deze aanvullende verzekering kunt u contact met ons opnemen.
Polisvoorwaarden
• Voorwaarden 2019
• AIG Voorwaarden BusinessGuard Private D&O NL2016
• ARAG PVW Vrijwilligers 2015
Schade
Vrijwilligers die tijdens werkzaamheden voor uw vrijwilligersorganisatie schade toebrengen aan derden, dienen deze schade te melden bij het bestuur van de organisatie en bij hun privé WA-verzekering (Let op! Bij de privé WA-verzekering dient gemeld te worden dat de schade ook bij de Vrijwilligerspolis wordt ingediend). Het bestuur van de organisatie dient de schade vervolgens zo snel mogelijk te melden bij de Vrijwilligerspolis via het schadeformulier.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over de Vrijwilligerspolis, kunt u contact opnemen via info@vrijwilligersnetnederland.nl of telefonisch via +31 (0)40 2193400 (calamiteitennummer: 06-20880957).
*Alleen aan de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.

Monique Streur
secretaris PVGE Son en Breugel e.o.
secretaris@pvge-sonenbreugel.nl

 

 

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.