PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 februari zijn diverse zaken aan de orde geweest. Voor de details wordt verwezen naar: Verslag ALV d.d. 26 februari 2021.
Ter lering ende vermaek is er van de ALV, die via Zoom gehouden werd, een videoregistratie gemaakt. Door een technische storing helaas vanaf punt 4 van de agenda. Toch voor de niet-aanwezigen een interessante inkijk in de gehouden ALV.
Klik op de link voor deze videoregistratie: video ALV 2021

Het jaarverslag 2020 vindt U hier.

Tijdens de ALV 2021 zijn o.a. goedgekeurd het Werkplan 2021 en het nieuwe Huishoudelijke Reglement. Beide documenten in te zien via het menu aan de linkerzijde.

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.