PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Stand van zaken statutenwijzigingen PVGE-afdelingsverenigingen en PVGE-Koepelvereniging

In de periode januari tot 24 juni 2020 hebben alle 8 Algemene Ledenvergaderingen van de PVGE-afdelingsverenigingen ingestemd met de concepten van de statutenwijziging voor hun vereniging.
Nu ook de Verenigingsraad heeft ingestemd met het concept van de gewijzigde statuten zijn de statuten definitief.

Gerry Henselmans, secretaris PVGE Son en Breugel e.o.

Hieronder de links naar de statuten van Son en Breugel en van de Koepel

Statuten Son en Breugel

Statuten Koepel

 Hieronder de link naar het huishoudelijk reglement van onze vereniging.

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.