PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De statuten van zowel Son en Breugel als van de Koepel zijn op 16 juli 2020 bij de notaris gepasseerd.
Beide statuten zijn in te zien met onderstaande links:
Statuten PVGE Son en Breugel
Statuten Koepel

Het Huishoudelijk Reglement van Son en Breugel is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2021 en kan men inzien via onderstaande link:
Huishoudelijk Rgelement PVGE Son en Breugel

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.