PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

 Tijdens de ALV van 26 februari 2021 is het werkplan 2021 vastgesteld.
Hieronder de link naar dit werkplan:

Werkplan 2021 PVGE Son en Breugel

 

 

 

 

 

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.