PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het doel van de vereniging is de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen de leden te bevorderen. De belangenbehartiging vindt plaats op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit de vereniging, haar afdelingen en door overkoepelende organisaties waarbij de vereniging is aangesloten.
Verder zijn de vereniging, haar afdelingen en clubs actief op het gebied van vormende en ontspannende activiteiten.

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.