PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het bestuur van de afdeling bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter :
Hr. J. Wismans ,
E-mail : jac.wismans@outlook.com

 

Secretaris :
Mw. G. Henselmans ,
E-mail: ghenselmans@kpnmail.nl

 

Penningmeester :
Hr. J.v.d. Hamsvoort
E-mail : penningmeester@pvge-sonenbreugel.nl

 

Bestuurslid PR en communicatie :
Hr. T. Wijnakker
E-mail : pr@pvge-sonenbreugel.nl

 

Bestuurslid belangenbehartiging :
Mw. M. Streur
E-mail : belangenbehartiging@pvge-sonenbreugel.nl

 

Bestuurslid clubcoördinatie:
Mw. A. v.d. Laar 

tel. 0499 471304

Het bestuur wordt ondersteund door:

Bestuursmedewerker ledenadministratie :
Hr. F. Cox
E-mail : ledenadministratie@pvge-sonenbreugel.nl

Bestuursmedewerkers website / Pr-en communicatie / nieuwsbrieven / nieuwsflitsen :
Hr. E.A. Bosch, e-mail : ea.bosch.1@kpnmail.nl

Hr. L. Elshof, e-mail : ria.leon.elshof@gmail.com

 

Verspreiding Nieuwsbrief
Mevr. K. Gorissen

tel. 0499 477314

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.