PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het bestuur van de afdeling bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Hr. J. Wismans

E-mail : voorzitter@pvge-sonenbreugel.nl                                                                                                                                                                                                                          

 

Secretaris
Mw. M.Streur
E-mail: secretaris@pvge-sonenbreugel.nl


Penningmeester
Mevr. H.A. Broeders


Bestuurslid / organisatie evenementen en reizen
Mevr. J.E. van de Laar-van de Nieuwenhuijzen

 

Bestuurslid belangenbehartiging

Mw. J. van de Molengraft


Het bestuur wordt ondersteund door:
Bestuursmedewerkster individuele sociale contacten
Mevr. M.J. van den Elsen-Poodt

Bestuursmedewerker ledenadministratie
Hr. F. Cox    

E-mail : ledenadministratie@pvge-sonenbreugel.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bestuursmedewerker website / Pr-en communicatie / nieuwsbrieven
Hr. E.A. Bosch

Verspreiding Nieuwsbrief
Mevr. K. Gorissen

Website / PR- en Communicatie / nieuwsbrieven :

Redactie Nieuwsbrief / webbeheer / PR :
Ton Bosch, tel. 0499-472800
e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl
Gerry Henselmans, tel. 06-23909405
e-mail : ghenselmans@kpnmail.nl
Leon Elshof, tel 0499-476222
e-mail : ria.leon.elshof@gmail.com

 

 

 

De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

Word lid van onze vereniging!

Het lidmaatschap is individueel. Kosten lidmaatschap : zie website hoofdvereniging ( www.pvge.nl ). Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club contributie verschuldigd.