PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Voor het contact met de leden van de afdeling Son en Breugel verschijnt in het eerste weekend van de even maanden de Nieuwsbrief.  De Nieuwsbrief is ook op deze website te raadplegen:

 Redactie:
PR-commmissie:  e-mail pr@pvge-sonenbreugel.nl
Kopij bij voorkeur per e-mail, 3 weken voor verschijning inzenden.

De PVGE houdt via haar verenigingsblad "De Schouw" en haar website contact met haar leden. De Schouw verschijnt 6 x per jaar, en wel op de eerste zaterdag van de oneven maanden.

Het blad is online beschikbaar via de links hieronder:

 

In dit menu worden veel actuele zaken behandeld. Ook komen vele onderwerpen in de nieuwsbrief te staan. Leden kunnen de nieuwsbrieven natuurlijk raadplegen. Mocht u een interessant actueel onderwerp in een artikel willen behandelen, stuur dit artikel dan op naar de redacteur van de nieuwsbrief / webmaster ( Ton Bosch ). Hij kan voor plaatsing zorgen.