PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

De PVGE houdt via haar verenigingsblad "De Schouw" en haar website contact met haar leden. De Schouw verschijnt 6 x per jaar, en wel op de eerste zaterdag van de oneven maanden.
Het blad is online beschikbaar via de links hieronder:

Voor het contact met de leden van de afdeling Son en Breugel e.o. verschijnt in het eerste weekend van de even maanden de Nieuwsbrief. Doel hiervan is aan leden informatie te geven over zaken die betrekking hebben op de afdeling en over relevante onderwerpen met een meer algemeen karakter. De Nieuwsbrief is ook op deze website te raadplegen.
Belangrijke zaken die regelmatig terugkeren in de Nieuwsbrief zijn:

  • informatie over geplande activiteiten
  • mededelingen van het bestuur
  • nieuws over belangenbehartiging.

Redactie:
Ton Bosch
Hulstlaan 16
5691 WK Son en Breugel
tel. 0499-472800
e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl

Kopij bij voorkeur per e-mail, 3 weken voor verschijning inzenden.
De Nieuwsbrief wordt bezorgd door een aantal vrijwilligers.

Eerder verschenen Nieuwsbrieven
De volgende Nieuwsbrieven kunt u hier nalezen of downloaden:

 

In dit menu worden veel actuele zaken behandeld. Ook komen vele onderwerpen in de nieuwsbrief te staan. Leden kunnen de nieuwsbrieven natuurlijk raadplegen. Mocht u een interessant actueel onderwerp in een artikel willen behandelen, stuur dit artikel dan op naar de redacteur van de nieuwsbrief / webmaster ( Ton Bosch ). Hij kan voor plaatsing zorgen.