PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

 

Pensioenen

Beste leden van de PVGE Son en Breugel,
Afgelopen maandag vond crisisberaad plaats in de Tweede Kamer op initiatief van 50PLUS. Conform daar gemaakte afspraken is een petitie opgesteld die aanpassing van de rekenrente centraal stelt.
Diverse organisaties zijn inmiddels akkoord, waaronder Omroep MAX, KBO-PCOB, PVGE en diverse lidverenigingen van KNVG en NVOG. Naar het zich laat aanzien, gaan laatstgenoemde twee koepels met een eigen initiatief van start waarin ze pleiten voor het voorkomen van kortingen.
Er wordt een neutrale website gemaakt waarop de logo’s van ondersteunende organisaties geplaatst worden, waaronder dat van de PVGE.
Via onderstaande link kan men de petitie tekenen:
www.kominACTIEvooruwPENSIOEN.nl

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*  Lustrumviering PVGE Son en Breugel

PVGE Son en Breugel 35 jaar.

De feestelijkheden begonnen op woensdag 18 september met een feestelijke fietstocht, gevolgd door de pubkwis op vrijdag 20 september en afgesloten met een feestmiddag op zaterdag 21 september.

 

Fietstocht

Met de fietsclubleden en onze gasten, in totaal ruim 30 personen, is op 18 september de lustrumfietstocht gefietst onder schitterende weercondities.

We vertrokken om 9.30 uur vanaf het 17 Septemberplein richting St. Oedenrode.
Onze koffiepauze was in restaurant ”De Pastorie” in het centrum.
Vervolgens ging de route naar Schijndel, waar in de tuin van restaurant ”Lieveling “ onze lunch plaatsvond.
Na de middaglunch vertrokken we via Eerde en Nijnsel terug naar Son en Breugel.
Velen kenden deze bijzonder mooi aangelegde route nog niet. Ook de gasten waren zeer te spreken over de fietstocht van ca. 47 km.

foto lustrumfietstocht

Aan het eind van de middag sloten we deze fietstocht af met een zeer geanimeerde borrel met Spaanse hapjes in het Spaanse restaurant ”Blue Monkey” in de Nieuwstraat te Son. Kortom: een zeer geslaagde dag.
Herman Hendriks, coördinator PVGE fietsclub.

 

Pubkwis

De pubkwis werd gehouden voor de PVGE leden, maar nu in het kader van het 35-jarig bestaan was iedereen van boven de 50 welkom.
Het fenomeen Pubkwis is over komen waaien vanuit Engeland en wordt gehouden in een pub of café, eenmaal per maand of soms ook wekelijks. Er is een quizmaster die de vragen stelt in verschillende rondes aan de kandidaten die in teams werken. Vragen kunnen over van alles gaan: actualiteiten, reizen, muziek, sport etc.. Leuk om dit te doen met vrienden, anders om vrienden te maken!

IMGP8955
Dat was ook het idee van de lustrum Pubkwis die vrijdag 20 september gehouden werd in het Vestzaktheater. Ontvangst was met kopje koffie/thee of ander drankje die ook daarna natuurlijk nog volop genuttigd konden worden. Enthousiaste leden en mensen van buiten deden mee en de sfeer was erg goed, soms om te snijden, want fanatiek bleef men! Uiteraard was er een winnaar maar de marges waren zo klein dat iedereen eigenlijk gewonnen had! Daardoor kregen ook velen een prijs, mede dankzij de middenstand die gul gegeven had en die wij daarom dan ook extra willen bedanken!

De prijzen werden beschikbaar gesteld door:
Ijssalon De Dames, MarieClaire, Gall & Gall, Le Net, Etos, Boudewijns Schoenmakerij, Fietswinkel v/d Berg, Blokker, Houwens Vlaai, Il Ponte, Plein5, De Soepkom, Van Nature, AH, Bergmans, Mooj, Schoenmakerij Ger, Boerenbond, Cooijmans Optiek en Autoparts Son.

Lijkt het u ook iets, u bent altijd van harte welkom bij onze maandelijkse Pubkwisbijeenkomsten. U kunt zich opgeven bij de coördinator van onze Pubkwisclub: Petra Kanters, tel. 040 2410236, e-mail petrakanters45@gmail.com

 

Feestmiddag op zaterdag 21 september 2019

Het zevende lustrum ofwel vijfendertig jarig bestaan van de PVGE Son en Breugel: een prangende vraag hoe dit te vieren. Het bestuur en de lustrumcommissie hebben als hoogtepunt van dit lustrum gekozen voor een feestelijke bijeenkomst in het Vestzaktheater. Een feestelijke bijeenkomst van 14.00 tot 18.00 uur, met als pijlers de presentatie van de clubs, een gezellig samenzijn aan het eind en als klap op de vuurpijl een informatieve en tegelijkertijd humoristische lezing ofwel voordracht door Wim Daniëls.

Naar aanloop van de feestelijke middag
Als bestuur weet je ruim van tevoren dat er in 2019 een lustrum te vieren is. De vraag is: hoe vier je dat? In de privéomgeving weet je dat als 50-plusser wel. Dat wordt met het gehele gezin of familie een dagje Efteling, een ander pretpark of zo iets, dan wel met z’n allen een vorkje prikken in een bekend etablissement.
Dat lukt natuurlijk niet met de PVGE Son en Breugel. Vandaar dat gekozen is voor een feestelijke middag midden in ons dorp: het Vestzaktheater. Snel waren de hoofdbestanddelen bekend: reclame voor de eigen vereniging, iets leuks en ook nog educatief en gewoon gezellig. Hiermee was het programma geboren.

De presentatie van de clubs
De grootste pijlers onder het bestaan van de PVGE Son en Breugel zijn de diverse clubs. Dus om ze onder de aandacht te brengen van zowel leden als niet-leden, was er een uitgebreide presentatie: zowel een stand met divers informatiemateriaal als een videopresentatie. Deze laatste werd voordurend vertoond en toonde een goed beeld van de diverse clubs. Dank aan Paul Janssen voor de coördinatie en aan o.a. Herman Simons voor de diverse video’s.

IMGP9011 

De informatiestand van de PVGE

 

De lezing door Wim Daniëls
Wie kent Wim Daniëls niet? Hij is bekend van zijn diverse boeken, optredens op TV en niet te vergeten zijn optreden voor de PVGE Son en Breugel ca. vijf jaar geleden. Wat betreft uw verslaggever en andere leden: een schot in de roos. Vandaar dat reeds drie weken voor het optreden alle plaatsen waren uitverkocht.
Voorafgaand aan de lezing kon men in de foyer genieten van koffie of thee. Nagenoeg stipt op tijd begon de lezing van Wim Daniëls om ca 14.30 uur, nadat hij ingeleid was door onze voorzitter Jac Wismans. Op het scherm een dia met de omslag van zijn boek Het Dorp; de titel van zijn lezing zou toch zijn “De invloed van andere talen op het Nederlands”? Het Dorp is het nieuwste boek van Wim Daniëls dat binnenkort verschijnt; vandaar.

Wim Daniëls is behalve een geboren verteller, met soms enige trekjes van een cabaretier, ook een wandelende encyclopedie als het gaat om kennis van de Nederlandse taal en de geschiedenis ervan. Geen wonder dat er met grote aandacht geluisterd werd en dat de aandacht soms werd afgewisseld met een gulle lach. Een verslag van de lezing is lastig; volstaan wordt met enige zaken die aan de orde zijn geweest:
- Het Nederlands bestaat voor 65% uit erfwoorden, afkomstig uit het Frankisch, en voor 35% uit leenwoorden, welke voornamelijk uit het Frans afkomstig zijn.
- Frankrijk is een merkwaardig land: het is genoemd naar het Frankisch, maar men spreekt er Keltisch.
- De Nederlandse taal is in het begin van de 15e eeuw “bedacht” met soms zeer vreemde regels (hen-hun). Zowel de oprichting van de VOC, als de eerste kranten en de uitgave van de eerste statenbijbel noopten tot een eenduidige Nederlandse taal.
- Het Nederlands wordt niet bedreigd door vreemde talen (met name Engels), zolang we slechts vreemde woorden gebruiken. Het wordt problematisch als we a) onderwijs gaan geven in het Engels en b) gesprekken gaan voeren in een vreemde taal.
- Het verdwijnen van de diverse dialecten is met name veroorzaakt door de toename van onze mobiliteit.

Het ging niet enkel over de taal: we hebben tussendoor ook nog een lesje gynaecologie gekregen en de uitspraak van het Westfriese Ilpendam werd verbeterd door een oplettend PVGE-lid.
Het is niets te veel gezegd dat allen kostelijk genoten hebben van de voordracht door Wim Daniëls, een gouden greep van de lustrumcommissie.
Annelies van de Laar sprak hierna met verve een dankwoord uit en kondigde tevens haar afscheid aan.

IMGP8993 

Annelies v.d. Laar dankt Wim Daniëls

Tot slot
Na de lezing door Wim Daniëls, was er een gezellig samenzijn. Dan besef je dat de 50-plussers een toch wel heel grote familie vormen in ons dorp. Zoals gebruikelijk werd er aandacht gevraagd voor diverse sprekers. Allereerst onze burgemeester, Hans Gaillard, die concludeerde dat de PVGE Son en Breugel in 1984 is opgericht. 1984, de titel van het boek van George Orwell en het jaar van diverse ontwikkelingen. Toen werd 40 jaar bevrijding gevierd; dit jaar 75 jaar bevrijding. Als herinnering aan onze bevrijding was er voor elke aanwezige een speciale Remember-September-chocoladereep. Vervolgens kreeg de heer Dieter Steinbusch, voorzitter van de Seniorenraad, het woord. Hij feliciteerde ons met name met de vele clubs.

Tot slot nam onze voorzitter, Jac Wismans, het woord. Hij vestigde de aandacht op de drie pijlers van onze vereniging: de clubs, de algemene activiteiten en niet te vergeten de belangenbehartiging voor alle inwoners van ons dorp. Ook benadrukte hij de noodzaak actief te blijven en dankte allen die de viering van dit 7e lustrum mogelijk hebben gemaakt.

IMGP8981    

Jac Wismans bezig met zijn dankwoord

Om ca 18:00 uur vertrok de laatste gast, evenals alle anderen, tevreden huiswaarts.

Voor de film die Herman Simons gemaakt heeft, moet u op onderstaande video klikken:

 

35 jarig bestaan 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Kortingsactie museum "Bevrijdende Vleugels"
Onze vereniging PVGE Son en Breugel is de laatste tijd druk bezig met het zoeken naar ondernemers die mee willen doen aan onze kortingsaktie voor onze leden. En het eerste resultaat is geboekt.
Via Adrie Neervoort van de MooiSonenBreugelKrant zijn we in contact gekomen met de heer v. Pelt, eigenaar van het museum “Bevrijdende Vleugels” , gelegen aan de weg tussen Son en Best.
Hun aanbod voor onze leden bestaat uit een korting van 50% op de toegangsprijs!
Het museum besteedt aandacht aan de operatie Market Garden in september 1944. Hoewel het uiteindelijke doel niet bereikt is, heeft dit wel geleid tot de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van 1944. In september 2019 is dat 75 jaar geleden. Het museum besteedt daar met extra activiteiten en vieringen grote aandacht aan. Een reden te meer om dit museum eens te bezoeken.
Op onze website www.pvge-sonenbreugel.nl ( de vereniging > ledenvoordeel ) staan nog wat meer gegevens, o.a. ook een link om gemakkelijk e-tickets voor het museum te bestellen U kunt natuurlijk ook “gewoon” een bezoek aan het museum brengen.
Vergeet niet uw lidmaatschapskaart mee te nemen.

 

 

 

In dit menu worden veel actuele zaken behandeld. Ook komen vele onderwerpen in de nieuwsbrief te staan. Leden kunnen de nieuwsbrieven natuurlijk raadplegen. Mocht u een interessant actueel onderwerp in een artikel willen behandelen, stuur dit artikel dan op naar de redacteur van de nieuwsbrief / webmaster ( Ton Bosch ). Hij kan voor plaatsing zorgen.