PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

Ideeën voor nieuwe clubs 

Peter van Beek, een van de nieuwe leden met wie het bestuur kennis maakte op 28 mei, verraste mij de volgende dag met 3 ideeën voor nieuwe clubs, die hopelijk ook interessant zijn voor ‘jongere’ ouderen, leden tussen de 50 en 70 jaar.
Zijn voorstellen luidden:
- Kookclub
- Bowlen
- Pubkwissen.


Inmiddels hebben Peter en ik zijn ideeën nader besproken, deed Peter navraag over diverse aspecten voor dergelijke clubs en hebben wij eensgezind besloten dat het op dit moment zaak is om bij u de belangstelling te peilen. Als wij weten dat de belangstelling ruim genoeg is om de ideeën concreter uit te werken, dan zullen wij dat graag doen.
Daarom nu iets meer over de ideeën tot nu toe:


Kookclub
Dit idee is geboren vanuit de gedachte dat er redelijk veel alleenstaande leden zijn bij de PVGE die mogelijk (beter) willen leren koken. Het hangt af van de potentiële deelnemers op welk niveau gekookt zal worden. Theoretisch is het mogelijk op een beginnersniveau te starten, bij basisvaardigheden. Blijkt dat iedereen die al beheerst, dan wordt het een programma voor meer gevorderden. Een mengvorm is ook mogelijk: een korte introductie op beginnersniveau met een snelle doorstroming naar een verfijndere keuken. Als u zich meldt als belangstellende, geeft u dan a.u.b. aan op welk niveau u zou willen koken?
Op dit moment hebben we ons kort georiënteerd bij iemand die voor
€ 10,-- per uur kooklessen wil geven en zien we 2 opties voor een geschikte keuken. Mocht er onder onze eigen leden iemand zijn die als vrijwilliger kookles wil geven, dan scheelt dat in de kosten. Een exact kostenplaatje valt nog niet te geven, maar u dient rekening te houden met eventuele kosten voor een docent, kosten voor het gebruik van een keuken en de aanschaf van de ingrediënten voor het koken zelf.


Bowlen
‘Heeft een net iets jongere uitstraling dan kegelen’, schreef Peter in zijn mailtje. We hebben 2 locaties met elkaar vergeleken, Eindhoven en Best. Onze keuze valt op Best, want dat is een intiemere gelegenheid dan de mega banenhal in Eindhoven. Tot voor kort heette dit Vrije Tijd Centrum Best, sinds kort is het omgedoopt in Sport Planet Best. Peter deed er navraag over de prijzen. Omdat wij hopen dat deze activiteit jongere leden zal trekken, geef ik eerst de prijzen voor de avonden door: € 7,50 per persoon voor een hele avond (= ca. 2 uur), of € 22,50 per uur per baan, beide exclusief consumpties. Die laatste prijs, € 22,50 per uur per baan, geldt ook op zaterdagen, zon- en feestdagen.
Is er toch meer belangstelling voor overdag, dan kost dat € 5,-- per persoon voor 1,5 tot 2 uur bowlen, ook excl. consumpties.
Totaal zullen de kosten bestaan uit: baanhuur, consumpties en reiskosten.


Pubkwissen
Dit maakte mij nieuwsgierig, want hier had ik nog nooit van gehoord. Volgens Peter is dit momenteel erg trendy. Onderstaande informatie heb ik enigszins ingekort van Wikipedia overgenomen: is een quiz die eenmaal per week of maand in een pub of café wordt gehouden. De kandidaten beantwoorden in teamverband vragen die door een quizmaster gesteld worden. De vragen kunnen over van alles en nog wat gaan, maar vaak is er een grote rol weggelegd voor actualiteiten, muziek, film, reizen en drank.
Bij wat verder speuren kwam ik een scala aan mogelijkheden tegen, meestal bedoeld voor 1 avond, met of zonder quizmaster, boeken met vragen, aanwijzingen voor wat je allemaal nodig hebt. Kortom, dit idee is nog niet verder dan een idee. We zullen grondig moeten uitzoeken of dit een maandelijkse activiteit kan worden, of dat onder eigen beheer kan, wat daar voor nodig is en wat de kosten daarvan zijn. En natuurlijk: een locatie waar we de kwissen kunnen houden.


Ons uitgangspunt is, dat er per activiteit minimaal 8 belangstellenden nodig zijn om te kunnen starten. Bij dat minimum aantal gaan wij verder met het concretiseren van de voorstellen. Bent u geïnteresseerd, laat dan even aan mij weten waar uw interesse naar uitgaat. Mocht u willen koken, welk niveau zou u dan wensen? Ik ben bereikbaar via 0499-324823 of via e-mail: josjevdm@hetnet.nl
Josje van de Molengraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit menu worden veel actuele zaken behandeld. Ook komen vele onderwerpen in de nieuwsbrief te staan. Leden kunnen de nieuwsbrieven natuurlijk raadplegen. Mocht u een interessant actueel onderwerp in een artikel willen behandelen, stuur dit artikel dan op naar de redacteur van de nieuwsbrief / webmaster ( Ton Bosch ). Hij kan voor plaatsing zorgen.