PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

PVGE Son en Breugel en coronavirus

 

8 mei 2020

Versoepeling van de Coronamaatregelen (algemeen)
In de Corona-persconferentie van 6 mei jl. is een aantal versoepelingen van de huidige coronamaatregelen aangekondigd.
Dat gebeurt voorlopig in 4 stappen ingaande op 11 mei, 1 juni, 1 juli en 1 september. Zie de website hieronder.
We kunnen vanaf 11 mei bijvoorbeeld onder voorwaarden weer naar de kapper en pedicure, ook weer tennissen en golfen. Ook de bibliotheken gaan dan open.
Op 1 juni kunnen bijvoorbeeld met strikte regels de terrassen, bioscopen, horeca en musea bezocht worden. Wel nog op 1,5 meter afstand van elkaar en met niet meer dan 30 personen.
Voor het openbaar vervoer zijn na 1 juni mondkapjes verplicht (zelf aan te schaffen).
Op 1 juli kunt u weer naar de camping met gebruik van de toiletgebouwen (zie ook tips). Ook zijn vanaf 1 juli waarschijnlijk samenkomsten tot 100 personen toegestaan.
Zie voor een overzicht van de maatregelen de website van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-maatregelen-corona

Met betrekking tot onze vereniging
Een aantal versoepelingen biedt ook perspectief voor onze vereniging. Zo verwacht het bestuur in juni weer fysiek te kunnen gaan vergaderen, uiteraard op 1,5 meter afstand. Geen beeldvergaderingen meer.
Mogelijk kan dan een aantal clubactiviteiten weer opgestart worden als het mogelijk en acceptabel is om dat ook op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen doen.
Wij denken graag als bestuur creatief met iedereen mee.


Evenementen
-De lezing “Florence en het geslacht De Medici” gaat zoals reeds aangekondigd op maandag 25 mei niet door.
-De busreis “varend door Royal Delft” op vrijdag 17 juli kan mogelijk op die datum geen doorgang vinden. Hou daar rekening mee. We houden u op de hoogte.
Deze reis staat nu ook in de Schouw van mei 2020


Bellen
Monique Streur belt met mensen die graag hun verhaal willen vertellen.
Telefonisch op bezoek komen bij leden is een leuke afleiding in deze Coronatijd. Want al zie je elkaar niet, het contact is altijd welkom. En net als in gewone tijden is de ene dag de andere niet. De ene dag lijkt de social distance je naar de keel te grijpen terwijl je de andere dag nergens last van hebt. Gelukkig zijn er kinderen, buren, kennissen die bellen en vragen hoe het met je gaat. Ook is de mogelijkheid om zelf de telefoon te pakken. En dan denk ik terug aan honderd jaar geleden hoe lang het duurde voordat je brief beantwoord werd. Als je emigreerde naar Nederlands Indië of West-Indië of de Verenigde Staten, dat je jaren je familie niet zag, voor sommigen zelfs nooit meer. Dat het een maand duurde voordat je antwoord op je brief kreeg. En nu…. We zoomen, videobellen en skypen wat af. En voor degenen die dat niet kunnen is er nog altijd de gewone telefoon, dat wonder van communicatie. Mocht u om een praatje verlegen zitten en er is niemand bereikbaar dan kunt u altijd nog Monique Streur bellen 0499-471042


Tips:
-Er worden in deze Coronatijd ook lezingen, workshops, presentaties op internet gegeven, de zogenaamde webinars. Zo geeft de Hersenstichting op 13 mei om 20.00 uur een webinar over “mentale gezondheid”. Gratis maar u moet zich wel inschrijven via de website Het Fitte Brein: https://www.hetfittebrein.nl/mentaalfit/
-Ook het Academisch Genootschap (AG) in Eindhoven biedt regelmatig gratis on-line lezingen aan zoals op 14 mei over het levenstestament:
https://ag-eindhoven.nl/karel-schretlen-levens-testament?alias=karel-schretlen-levens-testament&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=Nieuwsbrief_AG&utm_campaign=2020.05.03&utm_content=14-mei-Karel%20Schretlen%20over%20(Levens)testamenten%20online
-alle nieuwsflitsen van dit jaar staan op onze eigen website:
https://sonenbreugel.pvge.nl/actualiteiten-sonenbreugel/nieuwsflitsen
-hoe zit het met uw camper:
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/reizen-verkeer/hoe-zit-het-mag-u-nog-met-uw-camper-op-vakantie-in-nederland/
-ontspannen in Coronatijd:
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-sport/snel-geirriteerd-in-coronatijd-u-bent-niet-de-enige-en-er-is-iets-aan-te-doen/

 

 

24 april 2020

De nieuwste corona-maatregelen
Tijdens de corona-persconferentie van het kabinet op 21 april jl. is medegedeeld dat de meeste maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan verlengd worden tot in ieder geval 20 mei. Dit betekent dat zeker tot Hemelvaartsdag, 21 mei, de meeste van onze verenigingsactiviteiten zullen blijven stilliggen. Wel kunnen bij zelfstandig wonende ouderen (70-plussers) een of twee personen aangewezen worden die de oudere met enige regelmaat kunnen blijven bezoeken.
De 1.5 m-samenleving zal waarschijnlijk voor langere tijd een feit zijn en dat betekent dat de vereniging zich daar op moet voorbereiden. We hopen als bestuur dat veel clubs zich creatief op deze nieuwe situatie gaan voorbereiden om straks veilig weer hun activiteiten te kunnen voortzetten.

E-mailadressen
90% van onze leden is nu digitaal bereikbaar.
De actie van het bestuur om méér leden digitaal te kunnen bereiken via e-mail is zeer succesvol gebleken. Aan het begin van dit jaar kenden we van ongeveer 70% van onze leden een e-mailadres. Onze na de uitbraak van het coronavirus gestarte actie heeft bijna 100 nieuwe e-mailadressen opgeleverd. Hierdoor kunnen we nu naar 90% van onze leden een digitale nieuwsflits sturen. Dank aan allen die ons geholpen hebben om dit mooie resultaat te bereiken. Een aantal leden dat niet bereikbaar is via e-mail heeft aangegeven dat ze de nieuwsflitsen graag per post zouden willen ontvangen. Inmiddels ontvangen zo’n 30 leden dankzij de inzet van vrijwilligers deze nieuwsflitsen in hun brievenbus.

Clubs
Nu de activiteiten van onze clubs voorlopig stilliggen, is het mooi om te constateren dat de clubcoördinatoren proberen via mail of (beeld)bellen contact met hun leden te houden.
Sociale contacten kunnen dan blijven bestaan en informatie wordt uitgewisseld.
De Franse conversatieclub bespreekt zelfs Franstalige gedichten via de mail en telefoon.


Tips
In deze coronatijd worden door dorpsbewoners veel initiatieven genomen om daar waar nodig bij te springen en het leven op te fleuren.
Voorbeelden van acties in Son en Breugel zijn “samen iets vrolijks creëren”, “een puzzel voor Koningsdag” en “de gratis EHBO-cursus voor thuisblijvers”.
Ook worden veel tips gegeven om deze coronatijd prettig door te komen.
Het bezoeken van een museum via internet hoort daarbij. Enkele voorbeelden:
Het Rijksmuseum in Amsterdam: https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken
Het Van Gogh Museum in Amsterdam: https://360stories.com/amsterdam/story/van-gogh-museum
Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch: https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/tour/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_april
Musée d’Orsay in Parijs: https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
De Sixtijnse Kapel in Rome: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
The British Museum in London: https://britishmuseum.withgoogle.com/
Topacteurs van vooral het Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Toneelgroep Amsterdam) lezen elke dag een verhaal voor uit de Decamerone van Boccaccio: https://ita.nl/nl/episodes/itas-decamerone/765119/

Andere websites

Op onze eigen website staan nu ook alle nieuwsflitsen van dit jaar: https://sonenbreugel.pvge.nl/actualiteiten-sonenbreugel/nieuwsflitsen

De gratis thuiscursus EHBO: www.rodekruis.nl/nieuws-bericht/gratis-thuiscursus-ehbo
Nieuws uit Son en Breugel en Sint-Oedenrode: www.mooisonenbreugel.nl en www.mooirooi.nl

 

 

18 april 2020

De 50-plus vereniging PVGE Son en Breugel met meer dan 700 leden moet zich ook in deze coronatijd aan de nieuwe situatie aanpassen. De richtlijnen in de huidige anderhalve meter samenleving moeten nauwgezet opgevolgd worden.

Vele activiteiten van de ongeveer 25 clubs zoals van de fietsclub, de reis- en cultuurclub, de computergebruikersclub en wandelclubs zijn daarom stilgelegd. Ook de meer algemene evenementen als lezingen, voordrachten en uitstapjes zijn tot nader order uitgesteld.
Intussen probeert het bestuur de contacten met de leden zo goed mogelijk in stand te houden. Wat zou nog wel door kunnen gaan? Mogelijk op een andere manier? Welke informatie en tips komen nu goed van pas? Wat leeft er onder de leden? Daarbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld beeldbellen, belrondes, extra nieuwsflitsen, mailverkeer en af en toe fysieke contacten op meer dan anderhalve meter afstand.


Beeldbellen
Het bestuur vergadert momenteel ongeveer elke 2 weken met behulp van “beeldbellen”, dat wil zeggen elkaar niet alleen horen maar ook zien op het beeldscherm. Ze maken daarbij gebruik van het gratis programma Zoom maar er zijn ook andere, bekende programma’s als WhatsApp, Facetime en Skype.
Ook andere leden van onze vereniging maken gebruik van deze beeldbel-mogelijkheden. Zonodig kan ondersteuning worden verleend. Zo kunnen we toch onderwerpen bespreken en acties afspreken.
Er zijn ook leden en clubs die proberen hun activiteit en daarmee hun sociale contacten via gewoon bellen of via de mail en internet op een of andere manier door te zetten zoals de Franse-conversatieclub.


Belrondes
Vanaf het begin van de Coronacrisis zijn vooral ook alleenstaande leden gebeld om te vragen hoe het in deze periode gaat, wat hen bezighoudt en wat de vereniging voor hen zou kunnen betekenen. Ondanks de ernst van de situatie zijn de meesten toch opgewekt en maken ze wat van deze quarantaineperiode.
Mooi om ook te horen dat jonge mensen in ons dorp in sommige gevallen de helpende hand toesteken. Samen staan we sterk.
Intussen wordt ook geprobeerd om belcirkels tussen een beperkt aantal leden op te zetten.

Nieuwsflitsen
In deze Coronatijd waarin maatregelen en informatie snel kunnen veranderen heeft het bestuur besloten om elke 2 weken een extra Nieuwsflits voor de leden te laten uitkomen.
Hierin staan dan mogelijk nieuwe ontwikkelingen, interessante activiteiten binnen en buiten de vereniging, mededelingen en mogelijk tips en belangrijke websites. Ook acties in ons dorp waar onze leden gebruik van kunnen maken worden genoemd. Bijvoorbeeld activiteiten om virtueel musea te bezoeken.
Belangrijke algemene websites van bijvoorbeeld het RIVM en Rijksoverheid worden vermeld. Maar ook plaatselijke websites en telefoonnummers als van het CMD, de LEVgroep, Gemeente en Politie zijn nog eens op een rijtje gezet.
Nota bene: de Nieuwsflitsen staan ook op onze website:
www.pvge-sonenbreugel.nl en zijn voor iedereen toegankelijk.


Vervolg
Nu mogelijk een aantal maatregelen in stapjes versoepeld gaat worden, gaan we met onze leden kijken welke activiteiten weer op een of andere manier hervat zouden kunnen worden. Waar hangt dat vanaf? Wat zou er dan moeten gebeuren?
Stel dat de horeca onder bepaalde voorwaardes al in mei weer open mag, kunnen dan bijvoorbeeld lezingen ook weer doorgang gaan vinden?
Zover is het allemaal nog niet, maar we blijven de maatregelen van de regering op de voet volgen.
Wat is het nieuwe “Normaal”?

Gaan we anders tegen de wereld aankijken, gaan we nadenken over wat echt belangrijk is en wat ons allemaal bindt? Tijd om over het antwoord op deze vragen eens goed na te denken.
De PVGE wenst iedereen sterkte, troost waar nodig, en ook weer een voorspoedige nieuwe periode.
Tel je zegeningen en geniet vral ook van de natuur in onze omgeving.

 

 

25 maart 2020

De laatste dagen is duidelijk geworden dat de vrees die geuit wordt in de Nieuwsbrief PVGE nr 2  van april 2020 helaas bewaarheid gaat worden: we zijn in een ongekende crisis beland door de Corona-pandemie. Deze Nieuwsbrief van april valt binnen enkele dagen bij u in de brievenbus. Het voorwoord van deze Nieuwsbrief werd geschreven op 7 maart toen er nog slechts 128 besmettingen in Nederland vastgesteld waren. Sindsdien heeft het Coronavirus in razend tempo om zich heen gegrepen, zowel in Nederland als in grote delen van de wereld. Er zijn in Nederland alleen al bijna 6000 officieel geregistreerde besmettingen en zijn er al méér dan 250 mensen in ons land overleden. Zoiets heeft niemand van ons ooit meegemaakt en de invloed op ons dagelijks leven is dan ook heel groot. Bovendien zitten wij hier in Son en Breugel in de brandhaard van de besmettingen in Nederland.


Voor onze vereniging heeft dat o.a. tot gevolg dat alle clubactiviteiten, voor zover die in groepsverband plaatsvinden, zeker tot 1 juni 2020 niet door kunnen gaan. Ook gaan uiteraard de lezing van de Hersenstichting op 27 maart, de rondleiding door het DAF-museum op 22 april en de lezing over Florence en De Medici op 25 mei niet door.


Iedereen wordt dringend aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven en daarom zijn bijvoorbeeld ook alle fysieke vergaderingen van het bestuur van onze vereniging afgelast. Wel heeft het bestuur gisteren een extra bestuursvergadering via een videoconferentie georganiseerd om de gevolgen van de Corona-pandemie voor onze vereniging te bespreken.

Enkele conclusies uit de extra bestuursvergadering:
- Het organiseren van een videoconferentie is relatief eenvoudig en misschien is het een idee voor sommige clubs om dit ook te gaan doen zodat niet alle activiteiten helemaal hoeven te stoppen. In een van de volgende Nieuwsflitsen willen we hier nader op ingaan. Hebt u nu al belangstelling om hiervan gebruik te maken bel dan even met Jac Wismans (0499-479471).
- We zijn als bestuur van plan regelmatig Nieuwsflitsen uit te brengen om u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en u tips te geven om deze voor velen moeilijke tijd door te komen. Een aantal van deze tips vindt u hieronder.
- We realiseren ons dat we met Nieuwsflitsen niet iedereen in onze vereniging kunnen bereiken omdat een aantal leden geen e-mail heeft of omdat het e-mail adres niet bij ons bekend is. We zullen speciaal aandacht aan deze groep gaan geven zodat zij ook contact kunnen blijven houden met onze vereniging.
- We overwegen ook om zogenaamde belcirkels voor onze leden te gaan opzetten. Dergelijke belcirkels zijn bedoeld voor leden die het prettig vinden regelmatig telefonisch contact te hebben met andere leden. In een van de volgende Nieuwsflitsen willen we hier nader op ingaan.

Tot slot enkele tips en websites met nadere informatie:

Voor mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld in quarantaine of thuisisolatie zitten, heeft het Rode Kruis een hulplijn ingeschakeld. Die is te bereiken op het telefoonnummer 070-4455888. (bron: Volkskrant).
Links naar de huisartsen en de BENU apotheek in Son en Breugel:
- https://delinden.dohnet.nl/ (klik op deze website door naar je eigen huisarts)
- https://rijnlaan.dohnet.nl/
- https://www.benuapotheek.nl/apotheek/de-linden

Algemene vragen over het Coronavirus:
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/2020/vragen-over-het-coronavirus/weten-we-hoe-lang-dit-gaat-duren.
De Corona-website van de LEVgroep Son en Breugel, met o.a. contactgegevens als je problemen ondervindt door de huidige situatie, tips om hoe in beweging te blijven en hoe je je kunt inzetten voor anderen in deze moeilijke tijd:
https://www.levsonenbreugel.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen
www.pvge-sonenbreugel/nl
Wij wensen iedereen veel sterkte toe in de komende periode. En nogmaals blijf zoveel mogelijk thuis en het dringend advies om alléén bezoek te ontvangen als dit hoogst noodzakelijk is.
Het bestuur van de PVGE Son en Breugel e.o.
Jac, Gerry, Monique, Paul, Leny, Jos en Thijs

 

 

11 maart 2020

Zoals u allen weet heeft de uitbraak van de corona-pandemie heel veel gevolgen voor het openbare leven, zeker hier in Brabant.
Op dit moment is het totaal niet duidelijk hoe de zaken zich gaan ontwikkelen.

Braecklant is in ieder geval tot 1 juni gesloten, dus clubs die daar hun activiteiten hebben, kunnen tot die datum daar niet terecht. Of deze periode verlengd wordt, is nu nog niet duidelijk, maar gezien de ontwikkelingen zou het zo maar kunnen dat die periode nog (veel) langer gaat duren. En ook andere instellingen in Son en Breugel zullen hun maatregelen ( moeten ) nemen.

Op onze website zullen we in ieder geval per dag bijhouden welke activiteiten van de PVGE-Son en Breugel doorgaan of afgelast worden.

Hou onze website dus goed in de gaten

Laatste nieuws :

Vanwege het Coronavirus heeft het bestuur van de PVGE Son en Breugel besloten om met onmiddellijke ingang alle activiteiten tot nader order op te schorten. Dat geldt ook voor de activiteiten van de clubs.

Het betreft hier de lezingen, bijeenkomsten, reizen en tochten.
Nadere informatie is ook in te winnen bij de Evenementencommissie, clubcoördinator en clubleiders.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leden van verdienste 

Op de ALV in februari 2020 zijn enkele leden benoemd tot lid van verdienste. Het bestuur van de PVGE Son en Breugel heeft deze onderscheiding ( oorkonde + speldje ) aan hen uitgereikt vanwege de grote betekenis die zij voor de vereniging hebben gehad en nog hebben.

Het zijn de dames Leny Broeders, Annelies van de Laar-van Nieuwenhuijzen, Josje van de Molengraft en de heren Jos Bedet en Ton Bosch.

De secretaris Monique Streur reikt de onderscheiding uit :

 

IMG 20200218 WA0000

Jos Bedet

 

IMG 20200218 WA0001

 Josje van de Molengraft

 

IMG 20200218 WA0002

Leny Broeders

 

IMG 20200218 WA0003

Ton Bosch

 

IMG 20200218 WA0004

Annelies van de Laar-van Nieuwenhijuzen

 

 

Pensioenen

Beste leden van de PVGE Son en Breugel,
Afgelopen maandag vond crisisberaad plaats in de Tweede Kamer op initiatief van 50PLUS. Conform daar gemaakte afspraken is een petitie opgesteld die aanpassing van de rekenrente centraal stelt.
Diverse organisaties zijn inmiddels akkoord, waaronder Omroep MAX, KBO-PCOB, PVGE en diverse lidverenigingen van KNVG en NVOG. Naar het zich laat aanzien, gaan laatstgenoemde twee koepels met een eigen initiatief van start waarin ze pleiten voor het voorkomen van kortingen.
Er wordt een neutrale website gemaakt waarop de logo’s van ondersteunende organisaties geplaatst worden, waaronder dat van de PVGE.
Via onderstaande link kan men de petitie tekenen:
www.kominACTIEvooruwPENSIOEN.nl

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*  Lustrumviering PVGE Son en Breugel

PVGE Son en Breugel 35 jaar.

De feestelijkheden begonnen op woensdag 18 september met een feestelijke fietstocht, gevolgd door de pubkwis op vrijdag 20 september en afgesloten met een feestmiddag op zaterdag 21 september.

 

Fietstocht

Met de fietsclubleden en onze gasten, in totaal ruim 30 personen, is op 18 september de lustrumfietstocht gefietst onder schitterende weercondities.

We vertrokken om 9.30 uur vanaf het 17 Septemberplein richting St. Oedenrode.
Onze koffiepauze was in restaurant ”De Pastorie” in het centrum.
Vervolgens ging de route naar Schijndel, waar in de tuin van restaurant ”Lieveling “ onze lunch plaatsvond.
Na de middaglunch vertrokken we via Eerde en Nijnsel terug naar Son en Breugel.
Velen kenden deze bijzonder mooi aangelegde route nog niet. Ook de gasten waren zeer te spreken over de fietstocht van ca. 47 km.

foto lustrumfietstocht

Aan het eind van de middag sloten we deze fietstocht af met een zeer geanimeerde borrel met Spaanse hapjes in het Spaanse restaurant ”Blue Monkey” in de Nieuwstraat te Son. Kortom: een zeer geslaagde dag.
Herman Hendriks, coördinator PVGE fietsclub.

 

Pubkwis

De pubkwis werd gehouden voor de PVGE leden, maar nu in het kader van het 35-jarig bestaan was iedereen van boven de 50 welkom.
Het fenomeen Pubkwis is over komen waaien vanuit Engeland en wordt gehouden in een pub of café, eenmaal per maand of soms ook wekelijks. Er is een quizmaster die de vragen stelt in verschillende rondes aan de kandidaten die in teams werken. Vragen kunnen over van alles gaan: actualiteiten, reizen, muziek, sport etc.. Leuk om dit te doen met vrienden, anders om vrienden te maken!

IMGP8955
Dat was ook het idee van de lustrum Pubkwis die vrijdag 20 september gehouden werd in het Vestzaktheater. Ontvangst was met kopje koffie/thee of ander drankje die ook daarna natuurlijk nog volop genuttigd konden worden. Enthousiaste leden en mensen van buiten deden mee en de sfeer was erg goed, soms om te snijden, want fanatiek bleef men! Uiteraard was er een winnaar maar de marges waren zo klein dat iedereen eigenlijk gewonnen had! Daardoor kregen ook velen een prijs, mede dankzij de middenstand die gul gegeven had en die wij daarom dan ook extra willen bedanken!

De prijzen werden beschikbaar gesteld door:
Ijssalon De Dames, MarieClaire, Gall & Gall, Le Net, Etos, Boudewijns Schoenmakerij, Fietswinkel v/d Berg, Blokker, Houwens Vlaai, Il Ponte, Plein5, De Soepkom, Van Nature, AH, Bergmans, Mooj, Schoenmakerij Ger, Boerenbond, Cooijmans Optiek en Autoparts Son.

Lijkt het u ook iets, u bent altijd van harte welkom bij onze maandelijkse Pubkwisbijeenkomsten. U kunt zich opgeven bij de coördinator van onze Pubkwisclub: Petra Kanters, tel. 040 2410236, e-mail petrakanters45@gmail.com

 

Feestmiddag op zaterdag 21 september 2019

Het zevende lustrum ofwel vijfendertig jarig bestaan van de PVGE Son en Breugel: een prangende vraag hoe dit te vieren. Het bestuur en de lustrumcommissie hebben als hoogtepunt van dit lustrum gekozen voor een feestelijke bijeenkomst in het Vestzaktheater. Een feestelijke bijeenkomst van 14.00 tot 18.00 uur, met als pijlers de presentatie van de clubs, een gezellig samenzijn aan het eind en als klap op de vuurpijl een informatieve en tegelijkertijd humoristische lezing ofwel voordracht door Wim Daniëls.

Naar aanloop van de feestelijke middag
Als bestuur weet je ruim van tevoren dat er in 2019 een lustrum te vieren is. De vraag is: hoe vier je dat? In de privéomgeving weet je dat als 50-plusser wel. Dat wordt met het gehele gezin of familie een dagje Efteling, een ander pretpark of zo iets, dan wel met z’n allen een vorkje prikken in een bekend etablissement.
Dat lukt natuurlijk niet met de PVGE Son en Breugel. Vandaar dat gekozen is voor een feestelijke middag midden in ons dorp: het Vestzaktheater. Snel waren de hoofdbestanddelen bekend: reclame voor de eigen vereniging, iets leuks en ook nog educatief en gewoon gezellig. Hiermee was het programma geboren.

De presentatie van de clubs
De grootste pijlers onder het bestaan van de PVGE Son en Breugel zijn de diverse clubs. Dus om ze onder de aandacht te brengen van zowel leden als niet-leden, was er een uitgebreide presentatie: zowel een stand met divers informatiemateriaal als een videopresentatie. Deze laatste werd voordurend vertoond en toonde een goed beeld van de diverse clubs. Dank aan Paul Janssen voor de coördinatie en aan o.a. Herman Simons voor de diverse video’s.

IMGP9011 

De informatiestand van de PVGE

 

De lezing door Wim Daniëls
Wie kent Wim Daniëls niet? Hij is bekend van zijn diverse boeken, optredens op TV en niet te vergeten zijn optreden voor de PVGE Son en Breugel ca. vijf jaar geleden. Wat betreft uw verslaggever en andere leden: een schot in de roos. Vandaar dat reeds drie weken voor het optreden alle plaatsen waren uitverkocht.
Voorafgaand aan de lezing kon men in de foyer genieten van koffie of thee. Nagenoeg stipt op tijd begon de lezing van Wim Daniëls om ca 14.30 uur, nadat hij ingeleid was door onze voorzitter Jac Wismans. Op het scherm een dia met de omslag van zijn boek Het Dorp; de titel van zijn lezing zou toch zijn “De invloed van andere talen op het Nederlands”? Het Dorp is het nieuwste boek van Wim Daniëls dat binnenkort verschijnt; vandaar.

Wim Daniëls is behalve een geboren verteller, met soms enige trekjes van een cabaretier, ook een wandelende encyclopedie als het gaat om kennis van de Nederlandse taal en de geschiedenis ervan. Geen wonder dat er met grote aandacht geluisterd werd en dat de aandacht soms werd afgewisseld met een gulle lach. Een verslag van de lezing is lastig; volstaan wordt met enige zaken die aan de orde zijn geweest:
- Het Nederlands bestaat voor 65% uit erfwoorden, afkomstig uit het Frankisch, en voor 35% uit leenwoorden, welke voornamelijk uit het Frans afkomstig zijn.
- Frankrijk is een merkwaardig land: het is genoemd naar het Frankisch, maar men spreekt er Keltisch.
- De Nederlandse taal is in het begin van de 15e eeuw “bedacht” met soms zeer vreemde regels (hen-hun). Zowel de oprichting van de VOC, als de eerste kranten en de uitgave van de eerste statenbijbel noopten tot een eenduidige Nederlandse taal.
- Het Nederlands wordt niet bedreigd door vreemde talen (met name Engels), zolang we slechts vreemde woorden gebruiken. Het wordt problematisch als we a) onderwijs gaan geven in het Engels en b) gesprekken gaan voeren in een vreemde taal.
- Het verdwijnen van de diverse dialecten is met name veroorzaakt door de toename van onze mobiliteit.

Het ging niet enkel over de taal: we hebben tussendoor ook nog een lesje gynaecologie gekregen en de uitspraak van het Westfriese Ilpendam werd verbeterd door een oplettend PVGE-lid.
Het is niets te veel gezegd dat allen kostelijk genoten hebben van de voordracht door Wim Daniëls, een gouden greep van de lustrumcommissie.
Annelies van de Laar sprak hierna met verve een dankwoord uit en kondigde tevens haar afscheid aan.

IMGP8993 

Annelies v.d. Laar dankt Wim Daniëls

Tot slot
Na de lezing door Wim Daniëls, was er een gezellig samenzijn. Dan besef je dat de 50-plussers een toch wel heel grote familie vormen in ons dorp. Zoals gebruikelijk werd er aandacht gevraagd voor diverse sprekers. Allereerst onze burgemeester, Hans Gaillard, die concludeerde dat de PVGE Son en Breugel in 1984 is opgericht. 1984, de titel van het boek van George Orwell en het jaar van diverse ontwikkelingen. Toen werd 40 jaar bevrijding gevierd; dit jaar 75 jaar bevrijding. Als herinnering aan onze bevrijding was er voor elke aanwezige een speciale Remember-September-chocoladereep. Vervolgens kreeg de heer Dieter Steinbusch, voorzitter van de Seniorenraad, het woord. Hij feliciteerde ons met name met de vele clubs.

Tot slot nam onze voorzitter, Jac Wismans, het woord. Hij vestigde de aandacht op de drie pijlers van onze vereniging: de clubs, de algemene activiteiten en niet te vergeten de belangenbehartiging voor alle inwoners van ons dorp. Ook benadrukte hij de noodzaak actief te blijven en dankte allen die de viering van dit 7e lustrum mogelijk hebben gemaakt.

IMGP8981    

Jac Wismans bezig met zijn dankwoord

Om ca 18:00 uur vertrok de laatste gast, evenals alle anderen, tevreden huiswaarts.

Voor de film die Herman Simons gemaakt heeft, moet u op onderstaande video klikken:

 

35 jarig bestaan 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Kortingsactie museum "Bevrijdende Vleugels"
Onze vereniging PVGE Son en Breugel is de laatste tijd druk bezig met het zoeken naar ondernemers die mee willen doen aan onze kortingsaktie voor onze leden. En het eerste resultaat is geboekt.
Via Adrie Neervoort van de MooiSonenBreugelKrant zijn we in contact gekomen met de heer v. Pelt, eigenaar van het museum “Bevrijdende Vleugels” , gelegen aan de weg tussen Son en Best.
Hun aanbod voor onze leden bestaat uit een korting van 50% op de toegangsprijs!
Het museum besteedt aandacht aan de operatie Market Garden in september 1944. Hoewel het uiteindelijke doel niet bereikt is, heeft dit wel geleid tot de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van 1944. In september 2019 is dat 75 jaar geleden. Het museum besteedt daar met extra activiteiten en vieringen grote aandacht aan. Een reden te meer om dit museum eens te bezoeken.
Op onze website www.pvge-sonenbreugel.nl ( de vereniging > ledenvoordeel ) staan nog wat meer gegevens, o.a. ook een link om gemakkelijk e-tickets voor het museum te bestellen U kunt natuurlijk ook “gewoon” een bezoek aan het museum brengen.
Vergeet niet uw lidmaatschapskaart mee te nemen.

 

 

 

In dit menu worden veel actuele zaken behandeld. Ook komen vele onderwerpen in de nieuwsbrief te staan. Leden kunnen de nieuwsbrieven natuurlijk raadplegen. Mocht u een interessant actueel onderwerp in een artikel willen behandelen, stuur dit artikel dan op naar de redacteur van de nieuwsbrief / webmaster ( Ton Bosch ). Hij kan voor plaatsing zorgen.