PVGE
PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Son en Breugel

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

Woord van de voorzitter: nieuwsbrief auagustus 2021

Weer terug naar normaal?

Vanaf 9 juni was het weer mogelijk op vakantie te gaan naar Frankrijk zonder Coronatest, mits je gevaccineerd was. Mijn vrouw en ik hebben van die kans gebruikt gemaakt en hebben een heerlijke rondreis met de caravan door Frankrijk gemaakt. Op de meeste campings was het nog heel rustig. We hadden onze vaccinaties in laten schrijven in het welbekende gele vaccinatieboekje, maar we hebben geen enkele controle onderweg gehad. Restaurants waren weer open, maar je moest in de steden nog wel mondkapjes dragen ook in de buitenlucht. Zelfs op de fiets hadden veel mensen nog een mondkapje op. Het weer was uitstekend in het bijzonder aan de Middellandse Zee. Het was even wennen toen we weer in Nederland terug kwamen met enerzijds slecht weer en anderzijds, naar nu blijkt, heel veel te vroeg teruggedraaide Coronamaatregelen. Het gaf ons bijvoorbeeld geen veilig gevoel om in Nederland zonder mondkapje weer in de supermarkt rond te lopen waar bovendien van 1.5 meter afstand houden geen sprake meer was, terwijl men in Frankrijk veel strikter was.

Als u van plan bent naar het buitenland te gaan, maar mogelijk ook bij activiteiten in Nederland, kan men gevraagd worden via de mobiele telefoon aan te tonen dat men gevaccineerd is of dat een recente Coronatest een negatieve uitslag gaf. Dit wordt via een z.g. QR code aangegeven op uw telefoon. Hebt u de CoronaCheck-app al gedownload op uw telefoon en de QR code aangemaakt? Het is vrij eenvoudig wanneer u DigiD gebruikt. Hebt u nog geen DigiD dan kan misschien een kennis of familielid hiermee helpen om het te activeren. Uw kunt desgewenst ook een afdruk (print) van de QR code laten zien.

Gelukkig zijn steeds meer leden van ons in staat zichzelf “digitaal” redelijk te redden. Voor degenen waarbij dat nog niet het geval is, of die wat kennis willen opfrissen is het te overwegen om in het najaar mee te gaan doen aan een of meerdere van de cursussen en vragenuurtjes die we mede in het kader van de z.g. RABO-subsidie organiseren. In de nieuwsbrief van juni stond een overzicht van een aantal van de mogelijkheden. In deze nieuwsbrief vindt u concrete informatie over een te starten tabletcursus (artikel Gerard van Loon) welke mogelijk interessant voor u is. In een artikel van Paul Janssen in deze nieuwsbrief wordt nadere informatie gegeven over inloopmiddagen die onze ComputerGebruikersClub organiseert en Windows10 basiscursus die in het najaar start. Maak van deze mogelijkheden gebruik.

Een aantal van de werkzaamheden van het bestuur vindt plaats zonder dat u er op dit moment iets van merkt. Maar ze moeten wel gebeuren om als vereniging ook in de toekomst sterk te staan. Een van die werkzaamheden heeft te maken met het voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van de bestuursaansprakelijkheid of te wel de nieuwe WBTR-wet die 1 juli jl. is ingegaan (WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Andere werkzaamheden betreffen onze inbreng in de Seniorenraad. De huidige Seniorenraad heeft te maken met het aftreden van een aantal bestuurders, terwijl nog geen nieuwe geschikte bestuurders zijn gevonden. De PVGE maakt zich sterk om een actieve goeddraaiende Seniorenraad in Son en Breugel te hebben, die actief is op het gebied van belangenbehartiging van ouderen in ons dorp en de samenwerking tussen ouderenverenigingen bevordert. In een van de komende nieuwsbrieven zullen we aandacht schenken aan zowel de consequenties van de WBTR voor onze vereniging als aan de toekomst van de Seniorenraad.

Ondanks de sterk stijgende besmettingscijfers op het moment van het schrijven van dit voorwoord (medio juli) ben ik optimistisch dat veel van onze activiteiten weer zullen opstarten. Ik zie dat een aantal van onze clubs weer begonnen is, hierbij uiteraard rekening houdende met de geldende Coronamaatregelen. Dat is zeer bemoedigend. Ook onze evenementencommissie (waar we nog een vacature hebben voor een bestuurslid) heeft een aantal plannen ontwikkeld waarbij ik concreet hier wil noemen onze dagtocht naar Delft op 20 augustus en de feestelijke opening van het seizoen op 19 september. Over beide evenementen vindt u nadere informatie in deze nieuwsbrief.

Ik wens u een fijne voortzetting van de vakantie toe en hopelijk kunnen we allen weer gaan genieten van een min of meer normaal PVGE-seizoen met veel activiteiten en waar we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.

Jac Wismans

 

In dit menu worden veel actuele zaken behandeld. Ook komen vele onderwerpen in de nieuwsbrief te staan. Leden kunnen de nieuwsbrieven natuurlijk raadplegen. Mocht u een interessant actueel onderwerp in een artikel willen behandelen, stuur dit artikel dan op naar de redacteur van de nieuwsbrief / webmaster ( Ton Bosch ). Hij kan voor plaatsing zorgen.